Siarter imperialaeth

Siarter imperialaeth

Lluniwyd y "siarter" bresennol yn Washington yn ystod y "fasnach gaethweision", yna cafodd ei thrafod yn synhwyrol yng "nghynhadledd Berlin ym 1885" tra bod pwerau'r Gorllewin yn rhannu Affrica; ...

Darllenwch fwy

Leopold II, Saigneur y Congo

Leopold II, Saigneur y Congo

Ar ddiwedd y ganrif ddiwethaf, gwnaeth sofran Gwlad Belg y Congo yn eiddo preifat iddo. Mae bron i 10 miliwn o ddynion, menywod a phlant wedi marw. Y frenhines, ar gyfer ...

Darllenwch fwy
Tudalen 1 4 o 1 2 ... 4

Oeddech chi'n hoffi ein tudalen?

Chwilio categori

Croeso!

Mewngofnodi i'ch cyfrif isod

Creu cyfrif newydd

Llenwch y ffurflen isod i gofrestru

*Trwy gofrestru ar ein gwefan, rydych yn cytuno i'r Telerau ac Amodau a Polisi Preifatrwydd.

Adalw'ch cyfrinair

Rhowch eich enw defnyddiwr neu'ch cyfeiriad e-bost i ailosod eich cyfrinair.

92.5K

Ychwanegwch restr chwarae newydd

Ydych chi'n sicr eisiau datgloi'r swydd hon?
Datgloi chwith: 0
Ydych chi'n sicr eisiau canslo tanysgrifiad?
Anfonwch hwn at ffrind