BOOKMAN DUTY

0.0 00

Ki moun ki te Rafael Cordero, papa edikasyon piblik nan Puerto Rico?

5.0 01

Ki moun ki te Francisco Del Rosario Sanchez, papa endepandans la nan Santo Domingo?

5.0 01

Nan ansyen peyi Lejip, prizonye yo te rele "skr-cnh" ki vle di "prizonye"

5.0 01

Rey Miguel ak José Leonardo Chirino, senbòl rezistans nan esklavaj nan Venezyela

5.0 01

Ki moun ki te Nat Turner, esklav la ki te mennen yon revolisyon nan Etazini nan 1831?

5.0 01

Rosa Parks, fanm lan ki kouraj pou di "Non" pou diskriminasyon rasyal

5.0 01

Ki sa ki te atitid la nan Afriken yo tèt yo nan komès esklav la?

5.0 03

Revolisyon ayisyen ak nesans repiblik Ayiti 1 Janvye 1804

5.0 01

Marcos Xiorro, yon esklav ki nan 1821 plan yon revòlt nan Puerto Rico

5.0 01

Èske nou ta dwe mande konpansasyon pou esklavaj?

5.0 01

Ki moun ki te Quamina ak Jack Gladstone?

5.0 01

Lafrik di: Komès esklav pa Arab kache verite

4.7 12