ავტორი: ზიირგონ გრობი

იესო ქრისტეს რასობრივი და კულტურული წარმომავლობა 1 (1)

იესო ქრისტე არ იყო თეთრი, მიუხედავად იმისა, რომ ევროპელები ყოველთვის წარმოადგენდნენ მას ან დახატეს მათ ქვეშ.

ფსიქოთერაპია და იმედის სხივები

მაშინ როდესაც ბუნების რეალობა ძალებისგან შედგება, სინამდვილე.

გააგზავნე ეს მეგობარს