მალე შავი ხალხების კარმა დასრულდება?

რა არის კარმა? ეს არის მიზეზისა და ეფექტის უნივერსალური კანონი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ერთი.

იდეალის XIXI ტაძრის Isis და 42 მცნება Maat

Ma'at- ის 42 კანონები გამოვლინდა ძველი ეგვიპტის მღვდლებსა და მღვდლებზე.

უბუნტუ - აფრიკის ფილოსოფიური პრინციპი 5 (100)

უბუნტუ არის აფრიკის უძველესი ფილოსოფიური პრინციპი, რომელიც ემყარება იმ ფაქტს, რომ ჩვენ.

რა არის kemite? 5 (100)

Kemites არ არის მხოლოდ ადამიანები, რომლებიც იზიარებენ ფერი.

გააგზავნე ეს მეგობარს