Kas ir biomimikrija?

fr karogs
karodziņā
Paldies par dalīšanos

Biomimikrija ir inovāciju un inženierijas process. Biomimikrija (burtiski: dzīves imitācija) ir iedvesmot no dabiskās atlases risinājumiem, ko pieņēma evolūcija, lai transponētu cilvēka inženierijas principus un procesus. Tas ir iedvesmots no dzīves formām, materiāliem, īpašībām, procesiem un funkcijām. Koncepcija pamatojas uz galveno ideju: daba vienmēr darbojas pēc ekonomiskās un optimālas efektivitātes principa, un tā nerada atkritumus ("nekas nav pazudis, viss ir pārveidots"). Neatkarīgi no piemērošanas jomas biomimetikas filozofija ir skaidri iekļauta globālajā atbildības attīstības stratēģijā, cenšoties izveidot dzīvotspējīgu līdzsvaru starp resursiem, ko piedāvā planēta, un to izmantošanu.Paldies, ka reaģējāt ar emocijzīmi
mīlestība
haha
Wow
Bēdīgs
Dusmīgs
Jūs uz to reaģējāt "Kas ir biomimikrija?" Pirms dažām sekundēm