[Elite_video_player id = "47"]

വിദ്വേഷം

സ്നേഹത്തിന്റെ ബന്ധം മരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കുക, നാം പാഴാക്കാനുള്ള സാധ്യത നൽകുന്നു.

Le maître et l’esclave

Un esclave affranchi n’est pas encore un homme libre. Il n’est « qu’un esclave affranchi », par.

നൂറുകണക്കിന് സ്ക്രിപ്റ്റുകളുടെ കാർണുകൾ

പ്രതീകാത്മക വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, "ജീവിച്ച" ശൂന്യതയെ വേട്ടയാടിച്ചുകൊണ്ട്.

തുടക്കം

നീതിയുടെ ആത്മാവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം (മാത്) അടിസ്ഥാനമാക്കി മടങ്ങിവരൽ.

തുടക്കം

നേരത്തെയുളള വാക്കാലുള്ള ദാരിദ്ര്യം, കുട്ടിയുടെ ആർജ്ജവത്കരണത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ്.

സ്വതന്ത്ര-മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ

മൂലധനം മൂലധനം സമാഹരിച്ചത് മൂലമാണ് മുതലാളിത്തക്കാരൻ.

കറുത്തവന്റെ പുനർജന്മമാണ്

Cheik Anta Diop എന്ന പരമ്പരയുടെ തുടക്കം ചരിത്രത്തിലും ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിലും തുടർന്നു.

സൈക്കോ തെറാപ്പി, പ്രത്യാശയുടെ കിരണങ്ങൾ

പ്രകൃതിയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം ശക്തികളാൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, യാഥാർത്ഥ്യം.

ആർട്ട് തെറാപ്പി, നാശത്തിന്റെ ഡ്രൈവുകളുടെ നിയന്ത്രണം

"ഗ്രഹഗ്രാമ" ത്തിന്റെ പരിവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ചുരുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് ആർട്ട് തെറാപ്പി ജനിക്കുന്നത്.

Du « fondement » de l’art-thérapie

Ayant le vécu que ce monde est un lieu de souffrance, l’homme a toujours phantasmé.

അടിമത്തവും വംശീയതയും

അതിജീവനത്തിന്റെ ആവശ്യം മൂലം രക്ഷകർത്താവിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ "ഏറ്റുമുട്ടൽ" ആണ്.

നൂറുകണക്കിന് സ്ക്രിപ്റ്റുകളുടെ കാർണുകൾ

Non structurés par le système symbolique qui en maitrisant les pulsions gratifient du « sentiment d’être ».

അടിമത്തം

Benkos Biohó, esclave leader d’un mouvement d’émancipation et figure emblématique afro-colombienne

Benkos Biohó, né vers la fin du XVIème siècle à l’actuelle Guinée-Bissau et mort le 16 mars 1621 à Carthagène des Indes en Nouvelle-Grenade, Colombie était un esclave marron leader d’un mouvement…

Yanga, premier noir libéré de l’esclavage en Amérique

Yanga est arrivé sur les côtes du Nouveau Mexique, dans le port de Veracruz à l’âge de 12 ans. Fils d’un roi du nouveau Ghana, les autres esclaves vont rapidement se réunir…

Faut-il exiger réparation pour l’esclavage ?

En janvier dernier, Rosita Destival, guadeloupéenne descendante d’esclave, décidait, soutenue par le Conseil représentatif des associations noires de France (CRAN), d’assigner en justice l’État français et demandait réparation pour crime contre l’humanité.…

ആഫ്രിക്കൻ സ്ത്രീകൾ

വിന്നി മണ്ടേലയുടെ പ്രസംഗം

« … il y en avait d’autres aussi dans le leadership, comme le malheureux Steve Biko, mort tabassé, dans une atroce…

കാമറൂൺ: രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ

C’est dans un ton convivial que s’est déroulé la table-ronde organisée par l’association Women Voters & Sons ( WVaS) en…

കെനിയൻ വാങ്കരി മ്യൂട്ടാ മത്തായി ഏത്?

Wangari Muta Maathai, première femme africaine lauréate du prix Nobel de la Paix, est morte à 71 ans des suites…

വാങ്ങാൻ BOOKS

ജനറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആഫ്രിക്ക (വാല്യം 4)

Le volume IV couvre l’histoire de l’Afrique du XIIe au XVIe siècle. Cette période constitue une période cruciale dans l’histoire…

നിയന്ത്രണം കൂടാതെ കിങ്കിയും

Du nouveau dans nos bibliothèques! CRÉPUE SANS CONTRAINTES… Enfin un livre en français sur l’entretien des cheveux crépus au naturel!…

Ho’oponopono : Le secret des guérisseurs hawaïens

La simplicité de cette méthode Ho’oponopono, va vous surprendre et en même temps, en lisant ce livre vous aurez sans…

ഓഡിയോ BOOKS

നെപ്പോളിയൻ മലയിൽ നിന്നും പണക്കാരനാകുക

Vous trouverez dans ce livre ce que personne ne vous enseignera jamais ailleurs : comment assimiler et appliquer les principes…

La maîtrise de l’amour, de Don Miguel Ruiz

Dans la Maîtrise de l’Amour, Don Miguel Ruiz met en lumière les croyances et suppositions fondées sur la peur, qui…

വെയ്ൻ ഡയർ, നിങ്ങളുടെ രോഗശക്തിയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ

Au cours de cette conférence inspirante et très instructive, adressée à des chiropraticiens, le Docteur Dyer s’emploie à expliquer, avec…

സൗജന്യ ഇബുക്കുകൾ

Histoire générale de l’Afrique (Tome5)

Le volume V couvre l’histoire de l’Afrique du début du XVIe siècle à la fin du XVIIIe siècle. Deux grands…

Histoire générale de l’Afrique (Tome6)

Le volume VI couvre l’histoire de l’Afrique depuis le début du XIXe siècle jusqu’à la mainmise des puissances coloniales européennes…

ഇപ്പോഴത്തെ നിമിഷത്തിന്റെ ശക്തി

Le pouvoir du moment présent est probablement l’un des livres les plus importants de notre époque. Son enseignement simple et…

ബ്ലാക്ക് ലീഡർമാരുടെ സ്പീക്ക്

Discours de Patrice Lumumba lors de la cérémonie de l’indépendance le 30 juin 1960

« Congolaise et Congolais, Combattants de l’indépendance aujourd’hui victorieux, Je vous salue au nom du gouvernement congolais. A vous tous, mes…

മാർക്കസ് ഗാർവീ എഴുതിയ വരികൾ

« Nous devons abandonner cette idée folle selon laquelle nous pouvons croiser nos bras et attendre que Dieu fasse tout…

മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിംഗ് സംഭാഷണം

Discours de Martin Luther King « I have a dream » « Je vous le dis aujourd’hui, mes amis, bien que nous devions…

മാത്യു ഗ്രുബ്ലി

പ്രാരംഭ യാത്ര

L’histoire que je vais vous narrer est celle d’un jeune africain qui, loin de ces racines culturelles et de sa…

ഞങ്ങളുടെ പൂർവികരോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം

Où sont nos pères ? Où sont nos repères ? Autrefois, Ils étaient le ligand familial, le cément de cohésion et…

La légende de la licorne, de la vierge et de l’éléphant

Dans des temps anciens, à l’époque de la création de l’Arche, Dieu aurait demandé à Noé de sauver les animaux…

കുടിയേറ്റം

Samory Touré (1830-1900), grand résistant aux colons en Afrique de l’ouest

Samory Touré serait né en 1830 à Miniambaladougou qui se trouve dans l’actuelle Guinée. Il commence sa carrière comme un commerçant qui…

LES DEBUTS DU PANAFRICANISME

Au début du 20-siècle, alors que l’Afrique entière, à l’exception de l’Ethiopie qui a vaincu sous Ménélik II l’envahisseur italien…

ഫ്രാൻസ് CFA ഫ്രാഞ്ചിലൂടെ ആഫ്രിക്കയെ ഉപയോഗിക്കുമോ?

Mamadou Koulibaly appelle à la création d’une monnaie indépendante, sans lien avec le passé colonial. Mamadou Koulibaly, président de l’Assemblée…

ഹിസ്റ്ററി ഹിഡ്നെ

Et les douze tribus d’Israël (ISIS-RA-EL) venaient d’Afrique ?

Ces tribus noires africaines revendiquent une ascendance juive et observe des traditions sémites telles que des règles diététiques semblables à la…

ഷബാസ്മാ മാസ്റ്ററുടെ ഇതിഹാസമാണ്

Nos enseignants nous ont toujours dit que l’Histoire du monde Noir n’avait pas de commencement, car celle-ci renvoie tellement loin…

ആഫ്രിക്കൻ കലണ്ടറിലേക്ക് മടങ്ങുക

Comme cela devrait être de coutume, nous célébrons ce 1er Djehouty 6250 le Nouvel An Kamit ou Africain ( ce 19 juillet…

ആഫ്രിക്കൻ ചിന്തകന്മാരും സൈഗന്മാരും

Lettre d’Amadou Hampâté Bâ

Celui qui vous parle est l’un des premiers nés du vingtième siècle. Il a donc vécu bien longtemps et, comme…

ആഫ്രിക്കൻ നവോത്ഥാനം എപ്പോഴാണ്?

De Nelson Mandela à Abdoulaye Wade, la mode des dirigeants et intellectuels africains est à l’invocation de la « Renaissance Africaine »…

De l’égalité des races humaines, Anténor Firmin

En 1885, Anténor FIRMIN, né et éduqué en Haïti, inspecteur des écoles au Cap-Haïtien, écrit une réfutation cinglante contre ces…

കാണാൻ വീഡിയോകൾ

വാച്ച് ഫ്രൂട്ട്വാൾ സ്റ്റേഷൻ (2013)

Fruitvale Station: Le 1er janvier 2009 au matin, Oscar Grant, 22 ans, croise des agents de police dans la station…

റിവർ ഹോട്ടൽ റുവാണ്ട (2004)

Hotel Rwanda: Le film retrace l’action de Paul Rusesabagina, un hutu, gérant de l’hôtel quatre étoiles Les Mille Collines…

ബ്ലാക്ക് പാന്തർ കാണുക (2018)

Après les événements qui se sont déroulés dans Captain America : Civil War, T’Challa revient chez lui prendre sa place…

ആത്മീയതയും മതവുമാണ്

നാസിം ഹരാമിൻന്റെ ഫ്ലവർ ഓഫ് ലൈഫിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ

La fleur de vie est une forme géométrique sacrée, une figure géométrique parfaite utilisée comme motif de décoration et comme…

ദി ഗ്രീക്ക് ബ്രാഡന്റെ ദിവ്യ മാട്രിക്സ്

Le mariage de la science et de la spiritualité pourrait-il élucider les plus profonds mystères de notre passé et résoudre…

സോളാർ ക്രൈസ്റ്റ്: ജന്മദേശം ചിഹ്നം: ആൻ അൻസിയേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീകാത്മക ചിഹ്നം?

Les Rois Mages, ayant appris la naissance de Jésus, viennent « de l’Orient » guidés par une étoile (Sirius) pour rendre hommage « au roi…

ആരോഗ്യവും ഔഷധവും

Origine africaine de l’interdiction de manger du porc

Qu’est ce que la bible dit:(Levitique chapitre 11 verset 1-9) 11 L’Eternel dit à Moïse et à Aaron: 2 «Transmettez…

സെൽ പുനരുജ്ജീവനത്തിലെ ട്രിഗറുകൾ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു

Le jeûne est une tradition qui faisait partie intégrante de nombreuses cultures anciennes, des védiques aux bouddhistes et plus, le…

നോണിയിലെ അവിശ്വസനീയമായ ഗുണങ്ങൾ

Cultivé depuis 2 500 ans par les Polynésiens, le noni est le fruit d’un arbre tropical qui pousse principalement dans les îles…

സൗന്ദര്യവും ഭാവനയും

ആലിപ്പഴത്തിന്റെ ഉത്ഭവവും ചരിത്രവും

LE PAGNE : ORIGINE ET HISTORIQUE Le mot pagne vient de l’espagnol Paño (pagno) qui veut dire « morceau d’étoffe » ou…

യുഎസ്എ: ജൈമിങ്ങുള്ള ഒരു ലൈസൻസ്

Aux Etats Unis, des centaines de coiffeuses originaires d’Afrique subsaharienne spécialisées dans le tressage se mobilisent contre une récente législation…

കറുത്ത കാസ്റ്റർ എണ്ണയുമൊത്തുള്ള മുടി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക

L’huile de ricin jamaïcain noire est l’un des recours les plus populaires pour la chute des cheveux et de la…

ആഫ്രിക്കൻ കുസീൻ

സെനഗലീസ് പാസ്റ്റലുകൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം?

Les pastels sénégalais sont ces petits beignets plats farcis au poisson et aux épices généralement servis au goûter ou comme amuse-gueules. Voici la recette…

എങ്ങനെ Ndolé ഒരുക്കുവാൻ?

Nom : Ndolé aux crevettes Origine : Cameroun Type de plat : Légumes, Poisson Ingrédients : Feuilles de ndolé, pâte d’arachide, crevettes Nombre de personnes : 4 Préparation :…

പപ്പായയുടെ സദ്ഗുണങ്ങൾ

La papaye, ce fruit exotique qu’on consomme surtout en jus, contient des enzymes capables de dissoudre la couche superficielle de…

ബ്ലാക്ക് ഇൻവേന്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെവൻസ്

ആഫ്രിക്കയുടെ ഔഷധങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം

Selon Homère qui vivait vers -850 soit 400 ans avant Hérodote d’Halicarnasse le « père » de l’histoire, « …l’Egypte, pays où les…

ആഫ്രിക്കക്കാർ രൂപകൽപന ചെയ്ത കാന്തൻക, 4X4 കാർ

Le tour de force vient de l’Afrique de l’ouest, plus précisément du Ghana. Le cerveau derrière ce rêve en phase…

Hommage à Wabeladio Payi, l’inventeur de l’écriture Mandombe

Wabeladio Payi du Congo-Kinshasa est l’inventeur de l’écriture Mandombe. Le mot Mandombe, dans la langue Kongo, signifie « ce qui est…

Low-priced essay designing establishments over the internet page ensure predominant one of a kind essay paperwork compiled by massively skilled freelance writers at discounted discounts order essay

fr Français
X