ආචාර්ය වේන් ඩයර් (ශ්රව්ය)

වේන් ඩයර්
5
(100)

ලෝක ප්‍රකට මනෝ විද්‍යා ologist යෙකු වන ආචාර්ය ඩයර් පුද්ගලික සංවර්ධනය පිළිබඳ බොහෝ අලෙවිකරුවන්ගේ කතුවරයා ය. ඔහුගේ ඉගැන්වීමට සවන් දෙන්න.

ඔබ ප්රතික්රියා කර ඇත "ආචාර්ය වේන් ඩයර්ගේ ඉගැන්වීම් (ශ්‍රව්‍ය)" තත්පර කීපයකට කලින්

ඔබ මෙම ප්‍රකාශයට කැමතිද?

ඡන්ද ප්‍රති Results ල 5 / 5. ඡන්ද සංඛ්යාව 100

ඔබ කැමති පරිදි ...

සමාජ ජාල වල අපව අනුගමනය කරන්න!

afrikhepri@gmail.com

මෙය මිතුරෙකුට යවන්න