ස්ටීම් පොත පුස්තකාලය (PDF)

බෙදාගැනීම ගැන ස්තූතියි!

විකට චිත්‍ර නිෂ්පාදනය සඳහා යුනෙස්කෝව විවිධ රටවලින් පැමිණි දක්ෂ නිදර්ශකයින් තෝරාගෙන ඇත: ප්‍රංශය, මැඩගස්කරය, නයිජීරියාව, කෙන්යාව, සෙනෙගල් යනාදිය.

PDF එකකින් එය විවෘත කිරීමට පොතක් මත ක්ලික් කරන්න

රාෆ්යඩ් වුඩ්
චිත්තවේගයක් සමඟ ප්රතික්රියා කිරීම ගැන ස්තූතියි
ආදරය
හහ්
වාව්
දුක
කෝපයට
ඔබ ප්රතික්රියා කර ඇත "කොමි පොත පුස්තකාලය (පී.ඩී.)" තත්පර කීපයකට කලින්