උබුන්ටු - අප්‍රිකානු දාර්ශනික මූලධර්මය 5 (100)

උබුන්ටු යනු අප‍්‍රිකාවේ පුරාණ දාර්ශනික මූලධර්මයකි.

කොහෙන්ද? 5 (100)

Kemites යනු වර්ණයක් බෙදාහරින්නන් නොවේ.

කලු ජාතිකයින්ගේ කර්මයේ අවසානය ඉක්මනින් අවසන් වේද?

කර්මය යනු කුමක්ද? එය හේතුව සහ බලපෑම පිළිබඳ විශ්වීය නීතියයි. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, එකක්.

අයිසිස් දේවමාළිගාවේ මාට්ගේ පරිපූර්ණ 42 සහ මාට්ගේ 77 ආ ments ා

පුරාණ ඊජිප්තුවේ පූජකවරුන්ට හා පූජකවරුන්ට මාඅත්ගේ 42 නීති හෙළිදරව් විය.

afrikhepri@gmail.com

මෙය මිතුරෙකුට යවන්න