අෆ්රිකෙප්රිට සහාය වන්න - පරිත්යාග කරන්න
බෙදාගැනීම ගැන ස්තූතියි!

බෙදාගැනීම ගැන ස්තූතියි!

අප්රිකාවේ නිෂ්පාදිත 6 මෝටර් රථ මෙහි දැක්වේ
බෙදාගැනීම ගැන ස්තූතියි!

බෙදාගැනීම ගැන ස්තූතියි!

සංස්කෘතික වියාපනය
බෙදාගැනීම ගැන ස්තූතියි!

බෙදාගැනීම ගැන ස්තූතියි!

කෙන්යාවේ සහ ගූගල්හි සියලු අප්රිකාවේ සංස්කෘතික උරුමයන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ය
බෙදාගැනීම ගැන ස්තූතියි!

බෙදාගැනීම ගැන ස්තූතියි!

අප්‍රිකාවේ විශාලතම ජල විදුලි බලාගාරය වන පුනරුදයේ වේල්ල
බෙදාගැනීම ගැන ස්තූතියි!

බෙදාගැනීම ගැන ස්තූතියි!

ගෙන්ගෝ නිදහස් කිරීම ඉල්ලා හිටපු අප්රිකානු ජනාධිපති බෙන්සූඩා වෙත ලිපියක්
බෙදාගැනීම ගැන ස්තූතියි!

බෙදාගැනීම ගැන ස්තූතියි!

වෙබ් අඩවියට ලිපියක් එක් කරන්න
බෙදාගැනීම ගැන ස්තූතියි!

බෙදාගැනීම ගැන ස්තූතියි!

නැඟෙනහිර අප්රිකාවේ නිවාස දෙකක දුරක් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ඉතියෝපියාව විසින් ප්රථම නිරීක්ෂණාගාරය ඉදි කර ඇත
බෙදාගැනීම ගැන ස්තූතියි!

බෙදාගැනීම ගැන ස්තූතියි!

නත්තල් බැතිමතුන්ගේ උපත: ශාන්ත නිකලස් මංගල්යය
බෙදාගැනීම ගැන ස්තූතියි!

බෙදාගැනීම ගැන ස්තූතියි!

නයිජීරියාව. ලාගොස් සිය පාසැල්වල චීන භාෂාව ඉගැන්වීමට තීරණය කරයි
බෙදාගැනීම ගැන ස්තූතියි!

බෙදාගැනීම ගැන ස්තූතියි!

අප්රිකානු ආර්ථිකයන් සඳහා අත්වැල් බැඳගත් සංවර්ධන එන්ජිමක් වූ අවිධිමත් අංශය.
බෙදාගැනීම ගැන ස්තූතියි!

අවිධිමත් ක්රියාවන් යනු පැවැත්ම උපක්රම පමණක් නොව අප්රිකානු ජනතාවගේ නිදහස් හා දැනුවත් තේරීම් පිළිබඳව පමණි. සැබෑ ක්ෂුද්ර ව්යවසායකයින් ගණනාවක් තිබේ. එබැවින් අධ්යාපනයේ මට්ටම සහ ඒ නිසා සුදුසුකම් (5) විධිමත් ආර්ථිකය කරා මෙම දිශාවනතියට බලපෑම් කරන්නේද යන්න දැනගැනීම වැදගත් වේ. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, අවිධිමත් අංශයේ කම්කරුවන් හිතාමතා හෝ පොදු හෝ පෞද්ගලික අංශයේ පිටවීමක් නොමැති විට අමතර හොඳ රෝදයක්ද?

සියළුම මහජන සේවාවන් ඩිජිටල්කරණය කිරීම සඳහා රුවන්ඩාව ඉ-රාජ්‍ය සේවාවක් නිර්මාණය කරයි
බෙදාගැනීම ගැන ස්තූතියි!

බෙදාගැනීම ගැන ස්තූතියි!

බටහිරයන් විසින් සොරකම් කරන ලද අපගේ කලා කෘති අප්‍රිකාවට ආපසු ගෙන්වා ගැනීමට අප ඉල්ලා සිටිය යුතුද?
බෙදාගැනීම ගැන ස්තූතියි!

බෙදාගැනීම ගැන ස්තූතියි!