ජුඩෝ තරඟාවලි සජීවීව (ක්රීඩා)

ජාත්‍යන්තර ජූඩෝ සම්මේලනය යනු ලොව පුරා ජාතික සාමාජික සම්මේලන එක් කරන සංගමයකි. එහි කාර්යභාරය වන්නේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ජූඩෝ කළමනාකරණය හා සංවර්ධනය කිරීමයි. මෙම සම්මේලනය 1951 හි උපත ලැබුවේ 1948 හි දැනටමත් නිර්මාණය කර ඇති යුරෝපීය ජූඩෝ සම්මේලනයේ ආකෘතිය මත ය.

ඔබ ප්රතික්රියා කර ඇත "ජූඩෝ තරඟාවලි සජීවීව නරඹන්න (ක්‍රීඩා)" තත්පර කීපයකට කලින්

මෙය මිතුරෙකුට යවන්න