සිහින දකිනුයි (2006)

Dreamgirls 2006)

මෙම ක්‍රියාව කැළඹිලි සහිත 60 වසරවල මුල් භාගයේ ආරම්භ වන අතර 70 වසර මැද වන තෙක් එෆී, ඩීනා සහ ලොරල්ගෙන් සමන්විත ගායක ගායිකාවන් තිදෙනෙකුගේ නැගීම සිදු වේ. ගායන තරඟයකදී, මෙම තරුණ හා පොරොන්දු වූ සිහින දකින ලද්දේ අභිලාෂක කළමනාකරු කර්ටිස් ටේලර් කනිෂ් by විසිනි.

ඔබ ප්රතික්රියා කර ඇත "ඩ්‍රීම්ගර්ල්ස් (2006) නරඹන්න" තත්පර කීපයකට කලින්

ඔබ මෙම ප්‍රකාශයට කැමතිද?

මුලින්ම ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්න

ඔබ කැමති පරිදි ...

සමාජ ජාල වල අපව අනුගමනය කරන්න!

මෙය මිතුරෙකුට යවන්න