Ideálny 42 v Maate v chráme Isis a 77 v Maat

Maat

Ma'atove zákony 42u boli odhalené kňazom a kňažkám starovekého Egypta a kodifikované viac ako 5000 rokov pred kresťanskou érou. Toto sú pravidlá, ktoré musíme počas nášho života na Zemi dodržiavať a chrániť.

Ideálny 42 z Maatu chrámu Isis

1. Ctím cnosť
2. Baví ma s vďačnosťou
3. Som v pokoji
4. Rešpektujem majetok ostatných
5. Potvrdzujem, že celý život je posvätný
6. Dávam pravdivé ponuky
7. Žijem v pravde
8. Pozerám sa na všetky oltáre s rešpektom
9. Hovorím s úprimnosťou
10. Spotrebúvam iba svoj spravodlivý podiel
11. Ponúkam správy dobrých úmyslov
12. Hovorím pokojne
13. Vážim si zvieratá s rešpektom
14. Verím
15. Záleží mi na zemi
16. Držím sa vlastnej rady
17. Pozitívne hovorím o ostatných
18. Zostávam v rovnováhe so svojimi emóciami
19. Som presvedčený o svojich vzťahoch
20. Mám veľkú úctu k čistote
21. Rozložil som radosť
22. Robím, čo môžem
23. Komunikujem so súcitom
24. Počúvam opačné názory
25. Vytváram harmóniu
26. Vyvolávam smiech
27. Som otvorený láske v rôznych formách
28. Som zhovievavý
29. Som malý
30. Konám s rešpektom
31. súhlasím
32. Som moje vnútorné vedenie
33. Hovorím s vedomím
34. Robím dobre
35. Dávam požehnanie
36. Udržiavam čisté vody
37. Hovorím s dobrými úmyslami
38. Chválim bohyňu a Boha
39. Som skromný
40. Uvedomujem si bezúhonne
41. Postupujem svojimi vlastnými schopnosťami
42. Bozkávam všetkých

Príkazy 77 Mâata

1. Nebudete ľuďom trpieť
2. Aby ste uspokojili svoje ambície, nebudete fascinovať
3. Nebudeš zbavený svojho živobytia, chudobného.
4. Nebudete konať činy odsúdené Bohmi
5. Nepôsobíte druhým utrpenie
6. Nebudete kradnúť chrámové ponuky
7. Nebudete ukradnúť chlieb bohom
8. Nebudete kradnúť obete za posvätených duchov
9. Nebudete sa dopúšťať hanebného konania v posvätných priestoroch chrámov
10. Nebudete loviť neprirodzene u niekoho, ako ste vy
11. Nebudete odstraňovať mlieko z detských úst
12. Nebudete loviť pomocou ryby ako návnady
13. Nebudete uhasiť oheň, keď má horieť
14. Nebudete porušovať zákony týkajúce sa ponuky mäsa
15. Nebudete sa zmocňovať vlastností chrámov a bohov
16. Nebudete brániť Bohu, aby sa prejavil
17. Nebudete plakať
18. Nebudete robiť odporné znamenia
19. Nebudete sa hnevať alebo bez príčiny vstúpite do hádky
20. Nebudete nečistí
21. Nebudete odmietať počúvať spravodlivosť a pravdu
22. Nebudete sa rúhať
23. Nebudete klamať prúdom slov
24. Nebudete mať žiadny opovrhujúci jazyk
25. Nebudete preklínať Božstvo
26. Nebudete podvádzať obety Bohom
27. Nebudete zbytočne obetovať obete
28. Nebudete brať jedlo od detí a nikdy nebudete musieť klamať
proti bohom mesta
29. Nebudete zabíjať božské zvieratá so zlým úmyslom
30. Nebudete sa klamať (nebudete podvádzať)
31. Nebudete kradnúť ani vyrabovať
32. Nebudete kradnúť
33. Nezabijete
34. Nebudete ničiť obeti
35. Neznížite prieskumy (merania)
36. Neukradnete vlastnosti patriace Bohom
37. Nebudete klamať
38. Neukradnete jedlo ani poklady
39. Nebudete spôsobovať bolesť
40. S smilníkom nebudete smilniť
41. Nebudete nečestní
42. Nebudete zasahovať
43. Nebudete konať s neplechu
44. Neukradnete poľnohospodársku pôdu
45. Nebudete odhaľovať tajomstvá
46. Nebudete súdiť vydatú ženu
47. Nebudete spať s inou ženou
48. Nebudete spôsobovať hrôzu
49. Nebudete sa búriť
50. Nebudete príčinou hnevu alebo hnevu
51. Nebudete konať bezohľadne
52. Nebudete spôsobovať spory (zlé porozumenie)
53. Nebudete sa zle posudzovať (nezavádzať) alebo nebudete rýchlo súdiť
54. Nebudete netrpezliví
55. Nebudete spôsobovať choroby alebo zranenia
56. Nebudeš kliatiť kráľa
57. Voda nebudete piť
58. Nebudete disponovať
59. Nebudete používať násilie proti rodine
60. Nepôjdete k násilným ľuďom
61. Nenahradíte nespravodlivosť za spravodlivosť
62. Nebudete spáchať zločiny
63. Nebudete nútiť ostatných, aby viac pracovali pre rovnaký zisk
64. Nebudete zaobchádzať so svojimi služobníkmi
65. Nevyvolávali ste hrozbu
66. Nedovolíte, aby pán zaobchádzal so služobníkom
67. Nebudete spôsobovať hlad
68. Nebudete sa hnevať
69. Vraždu nezabijete ani nenariadite
70. Nebudete sa dopúšťať ohavných činov
71. Nebudete sa dopúšťať zrady
72. Nepokúsite sa zväčšiť svoju doménu pomocou nezákonných prostriedkov
73. Neukradnete finančné prostriedky a majetok druhých
74. Nebudete chytiť dobytok na lúkach
75. Nebudete chytiť hydinu pre bohov
76. Nebudete prekážať toku vody
77. Nesmiete prelomiť hrádze určené na tečúcu vodu

Preložil z angličtiny Rachel N'Diaye

Aká je vaša reakcia?
milovať
Haha
Wow
Smutný
Nahnevaný
Reagovali ste na "Ideálny 42 z Maatu chrámu Isis a 7 ..." Pred pár sekundami

Páčila sa vám táto publikácia?

Buďte prvý, kto bude hlasovať

Ako sa vám páči ...

Sledujte nás na sociálnych sieťach!

Pošli to priateľovi