Dëgjo radion Ki-Muntu

Radio ki-muntu
Faleminderit për ndarjen!

La Ki-Muntu Radio e fillimit dhe zgjimit të shkollës paraqet Nlongi Nswadi Ki-Mbazi. Dëgjo radio Ki-Muntu! Temat mbi spiritualitetin, esotin dhe ekzotizmin, vampirizmin energjik, posedimin vibrational shumëdimensional do të trajtohen për të mirën e të gjithëve.

Faleminderit që reaguat me një emoticon
dashuri
haha
Wow
I trishtuar
I zemëruar
Ju keni reaguar "Dëgjo radio Ki-Muntu" Disa sekonda më parë

Për të lexuar gjithashtu