A është shpejt fundi i karmës së popujve të zinj? 0 (0)

Farë është karma? Shtë ligji universal i shkakut dhe efektit. Me fjalë të tjera, një.

42 ideale e Maat e Tempullit të Isis dhe urdhërimet 77 e Maat 0 (0)

Ligjet 42 të Maatit u janë shpallur priftërinjve dhe priftërinjve të Egjiptit të lashtë.

Ubuntu - Parimi Filozofik Afrikan 5 (100)

Ubuntu është një parim i lashtë filozofik i Afrikës që bazohet në faktin se ne.

Çfarë është kimi? 5 (100)

Kemirit nuk janë vetëm njerëz që ndajnë një ngjyrë.

Dërgo këtë tek një mik