Afrikas generella historia - flyg 8 (PDF)

Afrikas generella historia (volym 8)
Tack för att du delade!

Den åttonde och sista volymen av UNESCOs generella Afrikahistoria undersöker perioden från 1935 till idag. Den spårar den politiska, ekonomiska och kulturella utvecklingen på kontinenten, eftersom den frigör sig små och liten från koloniala oket.

För Afrika är det år 1935 som markerar början på andra världskriget, med invasionen av Etiopien av Mussolini. Den globala konflikten dominerar den första delen av denna volym, som beskriver konsekvenserna av krisen i Afrikas horn, Nordafrika och andra regioner under de europeiska makternas dominans. De kommande tre kapitlen handlar om kontinentövergripande kampar för politisk suveränitet, från 1945 med oberoende, underutveckling och kampen för ekonomiskt oberoende, och med utvecklingen av strukturer och politiska värderingar relaterade till byggandet av nationella stater.

Den femte delen behandlar sociokulturella förändringar sedan 1935, om religion, litteratur, språk, filosofi, vetenskap eller utbildning. De två sista delarna handlar om framväxten av panafrikanism och rollen som oberoende Afrika i världssaker. Medan vi erkänner att det är paradoxalt för den europeiska imperialismen att vi måste väcka det afrikanska medvetandet framhäver volymen de vitala och alltmer nära samspelet mellan Afrika och resten av världen.

Tack för att du reagerade med en uttryckssymbol
Kärlek
Haha
Oj
Sad
Arg
Du har reagerat på "Afrikas generella historia - Vo ..." Några sekunder sedan