Ekuqaleni kwenkolo: igama elifihliwe likaNkulunkulu

I-Amon uNkulunkulu
3
(1)

Inkolo yiyona ebaluleke kakhulu ebantwini kanye nelitshe eliyinhloko emphakathini wethu ngoba akusikho kuphela okubopha amadoda ndawonye; Ibuye inikeze ukwazisa kubantu. Inkolo yokuqala yayiyonke. Kwakuyinto yothando. Ukuzithanda, Uthando lomndeni wakho, uthando lomhlaba wakho, nothando lwesintu sonke nothando olungapheliyo. Uthando, i-ligand ehlanganisa abantu komunye nomunye, yinto eyabelwe kakhulu emhlabeni ngaleso sikhathi.

Kwakunabantu abodwa kuphela, ulimi olulodwa, inkolo eyodwa, uNkulunkulu oyedwa ...

UNkulunkulu wayesondelene kakhulu nesidalwa saKhe ukuthi waxoxa naye. Wayazi ukuthi wonke umuntu kanye nabantu bonke bazi uNkulunkulu futhi bambiza ngegama lakhe.

Ngakho, ukwazi imithetho yemvelo kanye negama elingcwele likaNkulunkulu, isintu sahlala ngokuvumelana nokuhlangana noNkulunkulu.

Kodwa ngolunye usuku, amadoda ayenze inzondo, izimpi nobubi futhi ahlukumezeka. Ngakho uNkulunkulu washiya ...

Bambiza ngegama laKhe kodwa uNkulunkulu akazange aphendule ...

Imithandazo yabo nempepho yabo kwakungasenyukeli ezulwini, iminikelo yabo kanye neminikelo yabo yahlala ingasebenzi ...

Ngakho-ke bakha isikhala esikhulu sokusondela esibhakabhakeni. Kodwa lapho izakhiwo zanda, uNkulunkulu wayelokhu esuka ebantwini futhi wayengasadingi muntu ukuba abize igama lakhe.

Kanjalo uNkulunkulu wakhulula izilimi futhi wahlakaza abantu baKhe emagumbini amane omhlaba. Kusukela ngalolo suku, akekho owazi igama likaNkulunkulu langempela futhi uthi lihlukile.

Ngakho, igama likaNkulunkulu alizange likhulunywe ngendlela efanayo, ngakho amadoda akholelwa ukuthi unguNkulunkulu ohlukile; Kwaphela amakhulu eminyaka, isisulu salesi sikhohliso, baxabana futhi benza impi ehlangene. Babulalana phakathi kwezimpi zenkolo futhi bashaya igazi labangenacala egameni likaNkulunkulu wabo. Ulaka lukaNkulunkulu lwaluhlukumeza kakhulu phezu kwabo, ngoba babecala ukubulala. Befuna ukuphenduka nokuthethelelwa ukulungiswa, le ababulali bezifihle njenge- Saints eyakhelwe amathempeli, amasonto namathempeli ngoba ahlukene zabo ukunxusa futhi bambeke emikhulekweni yabo. Ukuze kukhululwe ububi babo, bambiza ngezinhlamvu eziningi ukuze uNkulunkulu aphendule kahle kubo:

Toru El (unkulunkulu inkunzi), El Olam (Genesise 21.23), El oPhezukonke (uNkulunkulu oPhezukonke), El Shaddai ( "UNkulunkulu uMninimandla onke"), El `Olam (" uNkulunkulu Ongunaphakade "), El Chai ( "Nkulunkulu Ukuhlala"), El Ro'i ( "Ukubona uNkulunkulu") EleloheIsrael ( "Nkulunkulu, uNkulunkulu ka-Israyeli"), El Guibor ( "uNkulunkulu Abanamandla") ... kepha uNkulunkulu akamnikelanga ukuphendula

Al-Quddus (I lingcweliswe), i-Al-Ghaffar (Ingabe Umbheka Njengoyisibonelo oze athethelele babe He tando ubani akuthandayo), i-Al-Haqq (Iqiniso: Allah iqiniso eliphelele), i-Al-Basit (East ubani kudedela, inyuka andise impahla yayo ngokuhambisana ngokuhlakanipha) ... kepha uNkulunkulu akamnikelanga ukuphendula

Phakathi neminyaka, ngenxa yokuthula kwakhe nokude kwakhe, uNkulunkulu wabizwa ngokuthi oPhezukonke, ongenakwazi, ofihlekile ...

Yiqiniso, igama likaNkulunkulu lahlehleka kuze kube phakade futhi akekho okwazi ukulibiza ngegama layo langempela, kodwa sasisenesikhumbuzo sokusayina kwakhe.

Ngempela, sibonga yokubhala, okuthiwa futhi Medou Neter noma "amazwi kaNkulunkulu" igama layo kwathiwa ulotshwe amabhlogo ongaguquki:-Amoni (JMN) "uNkulunkulu ezifihliwe" Abantu baseGibhithe.

Kodwa kanjani ukubiza uJMN?

Njengoba ukuqanjwa kwamagama kuyahlukahluka kolunye ulimi kuya kwesinye, sithola imibhalo yegama elifanayo i-JMN efomini Imen, Imon, Amen, Amon noma i-Amun.

Amana eBhabhiloni,-Asiriya Amūnu ngoba Amen kumaKristu, amaSulumane Amin Amma ngokuba Isi-Dogon, Imana ngoba eRwanda futhi Burundians, Nyame ngoba Ashanti no-Akani ...

Ngeshwa, akusengakwazi ukwazi ngokuqondile igama likaNkulunkulu.Kodwa ukuqiniseka okuwukuphela kwethu esingayenza ukuthi yizo zonke lezi zilimi, Umuntu wayefuna ukuveza into efanayo: UKUTHI KUNYE UNKULUNKULU OMUNYE KONKE.

Kubhalwe nguMattheeu Grobli

Usuke usabela "Ekuqaleni kwenkolo: igama elifihliwe ..." Imizuzwana embalwa edlule

Uyithandile le ncwadi?

Imiphumela yamavoti 3 / 5. Inani lamavoti 1

Yiba ngowokuqala ukuvota

Njengoba uthanda ...

Silandele ekuxhumaneni nomphakathi!

Thumela lokhu kumngane