Abamahhashi Bane Abane - Idokhumenti (i-2012)

Abagibeli abane
Siyabonga ngokwabelana!

Yifilimu ezimele eveza ukusebenza kohlelo lomnotho olwengamele iplanethi njengamanje. Ukukhula okungenamkhawulo nokuphishekela inzuzo kuye kwashukumisela ubuntu emaphethelweni emvula. Abagibeli bamahhashi banamuhla banodlame, izikweletu, ukungalingani kanye nobuphofu. Uma ubuhlakani babo be-gallop bungamiswa, bangahlehlisa ukuqina kwezizukulwane ezizayo. Umnotho wembulunga yonke mubi. Njengoba le nkinga isiphenduka inhlekelele ngokushesha, abantu abaningi ngokwengeziwe bafuna izeluleko ezizwakalayo zokuyihlela kabusha umnotho wasentshonalanga. Lezi zazi zokugcina ze-3 23 sezivumile ukuchitha ukuthula futhi zichaza ukuthi umhlaba usebenza kanjani ngempela. Lo mbhalo awukho lapho kugxekwa khona umhlaba wezezimali nowezepolitiki noma embonweni wesakhiwo. Ifilimu limane lihlaziye uhlelo lomnotho esikhethe ukuhlala kulo futhi lenze neziphakamiso zoshintsho.

Siyabonga ngokuphendula ngesithonjana
Love
Haha
wow
Sad
Angry
Usuke usabela "Abamahhashi abane - Idokhumenti (i-2012)" Imizuzwana embalwa edlule