Indalo kanye nezinkolelo zokudala (PDF)

Amanga nokudalwa
Siyabonga ngokwabelana!

Igama lezinganekwane livela ku-Greek muthos okusho ukulandisa; kodwa ayikho indaba. Inganekwane yindzaba enenjongo yokuchaza izimfihlakalo zezwe, umsuka wayo, amanani ayo, incazelo yalo, ukubeka ubuhlobo phakathi kwabantu nabonkulunkulu. Ngisho nalapho indaba ingenakwenzeka, inencazelo ejulile, ilandelela ukumelela komphakathi wayo kanye nendawo yayo yonke indawo. Izinkolelo eziningi zitshela indaba yokudalwa kwendawo nomuntu.

Siyabonga ngokuphendula ngesithonjana
Love
Haha
wow
Sad
Angry
Usuke usabela "Indalo Nezinganekwane Zendalo (PDF)" Imizuzwana embalwa edlule