Inkulumo yeNkosi uGbehanzin ngo-20 January 1894

King Gbehanzin

Abangane bokuhlupheka, abangane bokugcina abathembekile, wazi ukuthi yiziphi izimo, lapho amaFrance efuna ukuthatha izwe lokhokho bethu, sanquma ukulwa.

Sasiqiniseke ngokuhola ibutho lethu ukuze siphumelele. Lapho amaqhawe ami ephakama yizinkulungwane ukuvikela uDanhomè nenkosi yakhe, ngangiqhenya ngokuziqhenya okufanayo okwakwenziwa yi-Agadja, uTégbessou, Ghézo noGlèlè. Kuzo zonke izimpi ngase ngiseceleni kwabo.
Naphezu kokubulungiswa kwesizathu sethu, kanye nobuqhawe bethu, amabutho ethu ahlangene ahlaselwa masinya. Babengeke bakwazi ukunqoba izitha ezimhlophe, isibindi nesiyalo esizidumisa nazo. Futhi kakade izwi lami elikhalazayo alivumi ukuphikisa.
Uphi amazoni amandla manje ashisa intukuthelo engcwele?
Kuphi, izinduna zabo ezingenakuqhathaniswa: Goudémè, Yéwê, Kétungan?
Kuphi, izinduna zabo ezinamandla: Godogbé, Chachabloukou, Godjila?
Ngubani ozohlabelela imihlatshelo yabo emihle? Ubani ongathi ukupha kwabo?
Njengoba baye bafaka uphawu ngegazi labo isivumelwano sobuqotho obuphakeme, ngingabamukela kanjani ngaphandle kwabo ukulahla?
Ngingabonakala kanjani ngingabonakali phambi kwakho, ngibindile amaqhawe, uma ngisayine iphepha likaGenerali?
Cha! Ekugcineni kwami ​​ngeke ngibuyele emuva. Ngizobhekana nazo futhi ngizohamba. Ukunqoba okuhle kakhulu akukwazi ukunqoba ibutho lesitha noma abaphikisi abalahlwe ukuthunjwa kwetilongo. Ngempela uyinqobe, indoda ehlala yedwa futhi eqhubeka nokulwa enhliziyweni yakhe. Angifuni i-customs officer, emasangweni ezwe labafileyo, ukuthola ukungcola ezinyaweni zami. Lapho ngikubona futhi, ngifuna isisu sami sivule injabulo. Manje woza kimi ukuthi yini eyojabulisa uNkulunkulu! Ngingubani mina ukwenza ukunyamalala kwami ​​kube ngumhlaba emhlabeni?
Shiya, abangane bakho bokugcina baphila. Joyina u-Abomey lapho amakhosi amasha athembisa ukubambisana okumnandi, ukuphila kusindisa futhi kubonakala sengathi inkululeko. Lapho, kuthiwa injabulo kakade ibuyele kabusha. Kulapho, kubonakala sengathi abamhlophe bazoba nomusa kuwe njengemvula ekhanda i-velvet ebomvu efuthayo noma ilanga elibheka intshebe eboshiwe yezindlebe.
Abangane bahamba, amaqhawe angayazi esihlakalweni esibuhlungu, nansi umnikelo wokukhunjulwa: amafutha amancane, ufulawa oluncane negazi lezinkunzi. Nasi isivumelwano sokuvuselelwa ngaphambi kokuhamba okukhulu.
Hlalani, masosha, funani!
UGuédébé ... uhlala emi, njengami, njengomuntu okhululekile. Njengoba igazi lamasosha abulawe liqinisekisa ukuvuswa kukaDanhome, igazi akufanele ligele. Okhokho abanakho okuhlangene nemihlatshelo yethu. Bayozwa ukunambitheka okungcono ukuhlonipha okuqotho kwalezi zinsindiso ezithembekile ebumbene ngobukhulu bezwe.
Yingakho ngiyavuma ukuzibophezela kulobo busuku obude bokubekezela lapho kusasa kukhanya khona.
UGuedbe, njengomthunywa wokuthula, uya eGhoho, lapho iGeneral Dodds ikamise khona.
Hamba utshele umnqobi ukuthi akayiboni udoki.
Hamba utshele ukuthi kusasa, kusihlwa, ngenkululeko yami yokuzikhethela, ngiya emzaneni waseYégo.
Hamba utshele ukuthi ngamukela, ngenxa yokuphila kwabantu bami, ukuhlangana ezweni lakubo, ngokwesithembiso sakhe, umongameli weFrance.

Usuke usabela "Inkulumo yeNkosi uGbehanzin ngo-20 January 1894" Imizuzwana embalwa edlule

Uyithandile le ncwadi?

Imiphumela yamavoti / 5. Inani lamavoti

Njengoba uthanda izincwadi zethu ...

Landela ikhasi lethu le-Facebook!

Thumela lokhu kumngane