Ingabe maduzane ukuphela kwe-karma yabantu abamnyama?

Iyini ikarma? Kungumthetho wendawo yonke wembangela nomphumela. Ngamanye amagama, eyodwa.

I-42 ekahle yeMaat yeThempeli le-Isis nemiyalo ye-77 yeMaat

Imithetho ye-42 kaMa'at yambulelwa abapristi nabaphristi baseGibhithe lasendulo.

Ubuntu - Isimiso sePhilosofi yase-Afrika 5 (100)

Ubuntu yisimiso sefilosofi yasendulo yase-Afrika esekelwe ekutheni thina.

Iyini ikemite? 5 (100)

Ama-kemites akuzona nje abantu ababelana ngombala.

Thumela lokhu kumngane