Imimoya yase-Afrika: Kungani ngishiya ubuKristu? (Video) 5 (1)

Yingakho kufanele sishiye izinkolo ezingenisiwe futhi zifakwe futhi sibuyele emuva.

Ubisi, amanga nenkulumo-ze - Thierry Souccar 0 (0)

Ubungayazi kodwa manje ngizokutshela: ama-lobby akhona.

Thumela lokhu kumngane