Ngimnyama - uJesu omnyama (inkondlo)

Jesu omnyama

Nginguye omnyama

Nginguye okhona, oye waba khona nokuthi ngubani ozoba khona

umzimba uba uthuli kodwa umoya unomphela

Ngakuxwayisa kodwa wakholwa emangeni

Ngakukhombisa kodwa ukholelwa ukukhohlisa

Awazi yini ukuthi kufanele ubone ngamehlo kaMoya?

uqamba amanga, uyafihla, ufihla imicabango yakho

Awazi yini ukuthi ngiyazi konke?

uyamcasula umfelokazi, ucindezela ababuthakathaka, uyamhlekisa intandane

Awazi yini ukuthi nginguNkulunkulu wobulungisa?

lapho usizi lufika emehlweni akho, ngilapha

lapho ukungabaza kuhlala ekhanda lakho, ngilapha

lapho ukwesaba kuhlasela inhliziyo yakho, ngilapha

lapho umthwalo wakho usinda kakhulu, ngikusiza ukuwuphakamisa

lapho inkungu igubha ukukhanya kwakho, ngiyisusa eMgodleni wami

lapho umgodla mkhulu kakhulu, ngenza ibhuloho ngawe

ngoba nginesihawu, ngingumthombo wokuphila, mina ngingumalusi omuhle mina ngiyindlela

Ngimi emnyango, uma ushaya ngizokuvula

Uma ukhuluma nami ngizokuphendula

wakha amasonto, wakha amakhempeli, wakha amasinagoge

Awazi yini ukuthi umzimba wakho uyithempeli lami leqiniso?

Ngisemhlabeni, ngisemanzini, ngisesemoyeni, ngisemlilweni

Nginguye omnipresence, ngingu-quintessence, ngingu-superuniverse

Ngimnyama, ngimhlophe, ngimvu, ngimphuzi

Nginguye okhona,

NginguKRISTU

NguMatthieu Grobli

Usuke usabela "Ngimnyama - uJesu omnyama (inkondlo)" Imizuzwana embalwa edlule

Uyithandile le ncwadi?

Yiba ngowokuqala ukuvota

Njengoba uthanda ...

Silandele ekuxhumaneni nomphakathi!

afrikhepri@gmail.com

Thumela lokhu kumngane