Ngaphandle kokuphazamiseka kwezikhali, impi ibhubhisa imiphefumulo

f flag
i-flag ye-zh
efulethini
wefulegi
ifulegi
pt ifulegi
ru flag
ifulegi

Bashaywe yi-ballet enhle kakhulu yemibhomu ebhakabhakeni, ethandwa yizibhamu eziphambene nemicibisholo yasebusuku, asikwazanga ukucabanga ngomfula ozowa phezu kwethu.

Amehlo ethu abonile futhi izindlebe zethu zizwile, kodwa izilimi zethu zilokhu ziyiqiniso.

Khona-ke izibhamu zomshini zaphahlazeka, izibhamu zithuthumela, amabhomu aqhuma ukuphendula ekuthuleni kwethu.

Ngomzuzwana, ingelosi yokufa yafika futhi impilo yahamba.

Ukukhala kwakunjengezikhala zokubhujiswa, igazi lavula imigwaqo njengemifula yokuzidela, khona-ke, izinyembezi zageleza ezihlahleni zethu njengemifudlana yokudabuka.

Sasizungezile, isihogo sashintshe ipharadesi ngoba izimpikiswano zazithukuthele.

Ukushiya indawo ekhukhumezekile yezindlu eziqothulwe kanye nemizi ehlanjululwe, ubuso obuqothukile kanye nezidumbu ezithintekayo, izingalo eziqunyiwe futhi zahlukanisa izitho.

Ehlangothini elingaphansi kwemigwaqo, ukuphela kwemizimba ehlatshelwe imihlatshelo kuyohlala ngaphandle kokungcwaba.

Engqondweni yabasindile bahlala bekhumbula izinkumbulo zokugqekeza zokudlwengulwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane kanye nenkumbulo ebuhlungu yabakhethiweyo nabantwana abalahliwe.

Ezinhliziyweni zabasindileyo kuhlala umuzwa wokuthobeka wokulahlekelwa isithunzi nobuntu.

Ngoba, ngaphezu kokulahlekelwa komuntu nokubonakalayo, impi iye yabhubhisa imiphefumulo.

Kubhalwe nguMattheeu Grobli

Siyabonga ngokuphendula nge-emoticon bese wabelana ngendaba
Love
Haha
wow
Sad
Angry
Usuke usabela "Ngaphandle kokuphazamiseka kwezikhali, impi ..." Imizuzwana embalwa edlule

Ukufunda futhi