Umlando we-Queen Pokou

Abla Pokou
5
(1)

U-Abla Pokou ungumshana ka-Emperor Ossei Tutu we-Ashanti Confederation yaseGhana. U-Emperor Tutu, umakhi omkhulu, wahlaba umxhwele umbuso ngokukhula okuphawulekayo, futhi wenza isifunda esicebile saseKumasi inhloko-dolobha okuthi kuthiwa izitaladi zinezinhlamvu zegolide. Ngemuva kokufa kwakhe ku-1720, umshana wakhe u-Opotou Ware, umfowabo osekhulile wasePokou, walondoloza ngokubambisana ukuhlangana kwezwe. Kodwa eminyakeni engamashumi amathathu kamuva, ngo-1749, ukunyamalala kwalezi zinsuku kwaqeda ukuxabana phakathi komfowabo omncane, umqashi oqokiwe, nomunye wabalume bakhe, ababeka izwe ngomlilo negazi.

Lapho i-Prince Dakon ibulawe, i-Pokou, iphazamise umzabalazo ophikisanayo owawubhidliza uKoumassi, waqonda ngokushesha ukuthi yikuphi okwakulindelwe umndeni womfowabo ohluphekile. Izindlu zishisiwe, amasimu ahlanjululwe, izinkomo ezibiwe, izimpahla eziphangiwe, zamtshela ukuthi kwasala kuphela ukuthunjwa ukuze kugweme inhlekelele. Wayesevele ebonile ukubhujiswa okukhulu kakhulu kulo mbuso ohlukumezekile! Ukuphikisana, ukuphikisana, impindiselo, ukujeziswa, ukufuduka kwemindeni: imindeni yonke ikhokhwe ngokungenangqondo ngempilo yabo isifiso somntwana noma ukubola kwebaba.

Ukuletha ndawonye ngasese temindeni esihle ngaphansi kwesizwe abazinikele kakhulu kwabomndeni wakhe, wawatjela yecebo lakhe. Bavuma ukuba ngaphansi kwegunya lakhe. Ngokushesha lapho isithunzi sobusuku besakazeka phezu komuzi, basuka ngokuthula besuka endaweni yabo ukuze bafike endaweni yokude nekholomu ebala amadoda angamakhulu, abesifazane nabantwana kanye nezinceku kanye neqembu amasosha athembekile, ahamba ngasendleleni eya enyakatho-ntshonalanga, ngaphansi kwesiqondiso senkosikazi.

Ukugxila ngaphansi kwezicucu zokudla kanye namagugu okhokho, ababaleki baqala umakhilomitha omude baya engaziwa. Njengoba beqothulwa ngobusuku bokulala, babephelelwa umoya emhlathini, begcoba ngezinyawo zabo ezinamazinyo ezinosizi nezinyanyezi ezazibopha izibopho zabo. Akungabazeki ukuthi behlala emakamu okwenza umkhondo wokulandelela phansi umdlalo. Kancane kancane bazinika isikhathi sokungcwaba amadoda abo asefile ayenqotshwa ukukhathala, izingane ezahlukaniswa izilwane zasendle ekuvukeni kwayo, abahambahambayo abanesibindi babhujiswa yizifo ezinomsoco. Kwakudingeka baphume futhi, balandelwe eduze namabutho ukuthi inkosi entsha yaseKoumassi ivule ngemuva kwabo. Ekhanda lomqhudelwano, uPopou wadlwengula umndeni wakhe, ebakhuthaza ukuba balwe nokwesaba nokudangala.

Ekugcineni bafika phambi komfula ogqamile owawubangelwa ukwesaba. I-Comoé yakha umgoqo wemvelo emkhatsini wokuzalwa kookhokho babo i-Ashanti ne-terr entsha: i-Ivory Coast eyayizinikela njengesithembiso senkululeko. Kodwa lo mfula, owavuvukala yizimvula zakamuva zokubusika, kwakungenakwenzeka. Ngaphansi kobudlova bezingxenyana, izikebhe zabadobi zazigijimela emagqumeni aphule njengamahlumela. Ukuqothuzwa kwaze kwanyiswa ngamagagasi aqhubekayo, kwahlwanyela incithakalo emadolobhaneni aseduze. Ukuqamba kwakungenakwenzeka. Manje isitha sasisondela, samemezelwa yi-tom-toms ekhuluma.

Ebhange, ama-caimans ayephumula, imilomo ivulekile elangeni. Emaphethelweni emanzini kwakumemeza ngokuzwakalayo iqembu lama-hippopotamu elibethela ama-jets amaningi amanzi. Ukuqothula imisindo yehlathi kuhambisana futhi iqala, ama-scaving screeching esiqongweni semithi abenezihambi ukuya emnkantso. I-Pokou yafika emaphethelweni omfula ngokuthukuthela ethwala izihlahla ezinkulu zesihlahla esihogweni futhi, ephendukela kumvuli wakhe, umgcini wamasiko angcwele, yamyala ukuba abonisane namazwi. "Sitshele ukuthi ubuhlakani bomfula bufuna ukuthini sidlule. Ingabe ufuna ama-kola nuts? Umhlatshelo wezinkukhu eziyikhulu? Izinkabi ezingamashumi amathathu? "

Le ndoda endala yagoqa, yawela phansi phambi kwe-canary yamagugu ayigugu lapho ama-manes okhokho ahlala khona, futhi wagcina amehlo akhe njengesibonakaliso sokuzindla. Ukuthula okuphelele okuphazanyiswa yizinhlamvu ezinzima zemvelo kuye kwabamba iqhaza lezinkampani ezakha ingxenye yenkosikazi, njengokungathi ukuveza kuye ukuthi limelela indawo yabo yokugcina. Ukuhlukumezeka kwakubamba ama-guts. Njalo umzuzu wabasondeza eduze nezibhamu kanye nemikhonto yobuthi babantu ababaxoshayo. Akekho owayesaba ukusho igama. Qaphela noma ubani onqikaza ukuphazanyisa inkhulumomphendvulwano eyimfihlo phakathi komuntu wokholo namandla emimoya!

Izwi lomlumbi lafika ekugcineni, linyatheliswa ngamandla amakhulu. "Indlovukazi, ubuhlakani balo mfula bucasuliwe. Ngeke ajabule kuze kube yilapho sesimnike njengeminikelo esiyithandayo. " Ngakho wayesehumusha impendulo yokhokho. Laba besifazane bavula ngokushesha ama-loincloths aqukethe igolide nezindwangu zendlovu ze-jewelers ezidumile. La madoda avula izifuba zokhuni eziqoshiwe ezaziphethe ingcebo engenakulinganiswa. Kodwa lo wizard wagwedeza ikhanda lakhe ngokuphika futhi waphenduka leminikelo yonyawo. "Cha! "Siyilokho esikuthandayo," kusho yena, "singamadodana ethu!" Omama babethuthumela.

Kodwa abesifazane base-Ashanti bayazi ukuthi kwezinye izimo onkulunkulu bangase bafune ukufa komntwana. Kusukela emfundweni nasezindinganisweni ezidluliselwa ngabomama nogogo, bonke babefundile ukuthi kwakungavumelekile ukuvukela noma ukulila ingane yomhlatshelo, ebuhlungu bokubona ulaka lwawonkulunkulu. ukusika sonke isizwe. Lapho imimoya yamakhokho ekhuluma ngomlomo wewizard, yimuphi umshiya owashiya kumuntu oshonile?

UPopou wakhuphuka edwaleni eliyizintambo futhi wamemeza: "Abantu baseKumasi, ngubani phakathi kwenu ozokwenza indodana ibe yinsindiso yabo bonke". Ubuso buhlale bumisiwe, umlomo ungathuli, ngamunye efaka izingane zakhe ngezandla zakhe, omama bafihla ngokushesha izingane zabo ngaphansi kwezigaba ezimbili ze-Kita loincloths. Indodakazi yenkosi ibheke kancane kubantu abanobuhlungu obhekene naye, njengokungathi ukuvusa ukuqala phakathi kwalabo baholi bezindlu eziziqhenyayo, labo abahlukumeza imigqa emide yamadodana, ababemnikezele isiphetho sabo. Wancenga amehlo, esuka komunye nomunye, enethemba lokuthi inhloko yomndeni yayiyozinikela ekunikezeni ngisho nezingane zayo ezingenakubalwa, enye yalabo abangase bangabambeli kuze kube yilapho ekupheleni kohambo lwabo oluyingozi. Kodwa akekho isisebenzi sokuzithandela esikhombisa isixuku esithandekayo.

Khona-ke waya emaphethelweni omfula wavula ingane eyayithwele incekukazi encane emhlane. "Kouakou, ingane yami eyodwa! Ngaqonda ukuthi kufanele nginike indodana yami ukuba isindiswe lesi sizwe. Kungenxa yokuthi umndeni wami kwakufanele babalekele. Ingabe indlovukazi ingaphezu kwenkosikazi hhayi umfazi noma umama? "

Ingqondo yakhe yahlala okwesikhashana ngaleyo minyaka eminingi yokudangala lapho isisu sakhe sasingenalutho; lezo zinduna ezivela kuzo okwakudingeka ukuba zihlukaniswe ngoba imbewu yabo ayengazange ikhule; ukuhlazeka kwazizwa lapho kuhlambalaza ukukhononda kwakhuphuka ukuvusa ukuthuka okungenakuqhathaniswa kwesibindi. Umshana oyintandokazi wamakhosi adume kakhulu kunawo wonke, kwakungenxa yegazi lakhe ayezozalwa ngalo, ngokusho kwesiko, ukuba athathe isihlalo sobukhosi. Kodwa-ke, udumo lokubeletha inkosi yesikhathi esizayo aluzange lunikezwe. Phakathi neminyaka, inhliziyo yakhe yayomile ngaphansi kwesisindo sokufutheka, kangangokuthi abangane bakhe bangaphambili babengafuni ngisho nokuza izingane zabo.

Futhi kwakuneminyaka engamashumi amane, lapho abesifazane besigodlo sakhe beba ugogo, ukuthi isimangaliso sasifeziwe. Umlingani wakhe wokugcina ekugcineni wayelethe izithelo. Lokho ku-Assoué Tano, lo mfana olwasemncane oza kumkhulula emaphoyiseni wenkosi engumakhelwane waseSefwi owayeyithathile ngemuva kokuhlaselwa kuKoumassi. Lo mntwana othandekayo, owamukelwa njengesipho esivela ezulwini, wayefana nomswakama ovuselela umzimba wakhe oguga. Wayeyinduduzo yakhe kuphela lapho, isisulu salesi simpi esibulalayo esasizoyiphonsa emigwaqweni yokuthunjwa, umyeni wakhe wakhokhela ngokuphila kwakhe ngokungahambisani kahle nebukhosi obuhlazo. Futhi manje yini eyasala kuye? Labo bantu ababekulindele konke kusuka kuye? Sicela! Le-chirp encane yayingeneminyaka emithathu ubudala. Sicela! Ingaphakathi licela ukuthi akekho owake wezwa. Futhi akekho owake wabona ebusweni ubuso bakhe bubuhlungu obungenakuchazwa obuphazamisa inhliziyo yakhe. Abanesihawu yini uma befuna umfelokazi ohluphekayo ukuthi umhlatshelo wakhe kuphela umntwana?

Kancane kancane uphonsa insizwa encane ngezinyembezi ezinamathele kumntwana, indodakazi yenkosi yaphakamisa indodana yakhe ngaphezu kwayo njengokungathi icabangele isikhathi sokugcina.

Yena Ngafaka esifubeni sakhe soma, wamembesa kwezinye imigexo welulele lapha nalaphaya, stroked iminwe yakhe emphethweni omncane entanyeni chubby, washelela isandla sakhe ninobubele zakhe futhi imilenze amancane eqinile, kungazelelwe ebheka wakhe, yena ngesihluku ukubeka phansi izikhali wizadi ngubani, ngenxa yenhlonipho, akazange alinge uphazamisa le mzuzu ohlolayo lothando.
Waphenduka engasekho lapho yokugcina, ngemuva neminikelo yakho yokuphuzwa, okusheshayo emzimbeni wengane kanye eminye imithandazo behlonipha amadlozi, wafika lenhlonhlo futhi waphonsa umntwana olwandle, ngaphansi kushunqa makhulu yokuzisola.

Imisindo yehlathi yavele yaphazamiseka kakhulu. Njengokungathi ngomlingo, amanzi aseComoé ayancipha futhi ngemva kwesikhashana ikholomu ye-exodus yayidlula! Ngisiphi isimangaliso? Asazi kakhulu. Ngokwamasiko athile omlomo, umkhiqizo omkhulu ushizi ohlangothini olubhekene nomfula wayebambe isiqu sakhe phakathi kwamabhange amabili ukuze anikele ibhuloho kubantu basePokou. Lapho abagcina ekuthunjweni sebefinyelele kwelinye ibhange, kuthiwa umkhiqizo we-cheese uqondiswe ngesikhathi esisodwa nokuthi umfula uphinde uvuselele ukufutheka kwawo okufutheka, ukuyeka umncintiswano wabamangalisa.

Ukuqoka umhlaba wabo omusha, izikhulu zabuza uPouou ukuba abhapathize umbuso wakhe omusha. Futhi wayekwazi ukukhononda kuphela emlonyeni, "Ba noma li," okungukuthi, "Ingane ifile. Ngenxa yentando yakhe, abaholi bezinhlanga base bevuma ukuqamba kabusha ubuhlanga babo ngegama likaBaoulé.

SOURCE: https://www.facebook.com/pages/African-history-Histoire-africaine/159545840812719

SOURCE: Queens and Heroines of Africa, uSylvia Serbin

Usuke usabela "Umlando weNdlovukazikazi iPopou" Imizuzwana embalwa edlule

Uyithandile le ncwadi?

Imiphumela yamavoti 5 / 5. Inani lamavoti 1

Njengoba uthanda ...

Silandele ekuxhumaneni nomphakathi!

Thumela lokhu kumngane