Umqulu wama-imperialism

Umqulu we-limperalism
5
(2)

"I-charter" yamanje yenziwa eWashington ngenkathi "ukuhweba ngezigqila", kwaxoxiswana buthule engqungqutheleni "yaseBerlin e1885" ngenkathi amandla asentshonalanga ehlanganyela ne-Afrika; iphinde yahlanganiswa ngasese e-Yalta ngesikhathi sokuhlukaniswa komhlaba kwaba ngamabhulokhi amabili ngemuva kweMpi Yomhlaba Yesibili nangesikhathi sokudalwa kwe "League of Nations", ukhokho we- "UN".

I. UKUPHATHWA KWEJEHOVA

Isigaba 1:
Kusukela Motto: - Isiphetho se-imperialism: Ukulawula umhlaba nokulawula ingcebo yeplanethi; Inqubomgomo yethu ukuhlukanisa nokunqotshwa, ukulawula, ukuxhaphaza nokuqeda ukugcwalisa amabhange ethu futhi kubenze ibe namandla kakhulu emhlabeni.

Article 2:
Ayikho izwe lezwe lesithathu elenza umbuso ozimele futhi ozimele.

Isigaba 3:
Wonke amandla emazweni asithathu wezwe avela kithi, owenza ngokucindezela kubaholi abathintekayo kuphela. Ayikho inhlangano yeThathu Yezwe engayenza lokho.

Isigaba 4:
Wonke amazwe e-Third World ayahlukaniswa futhi imingcele yawo iguquguquka ngokuvumelana nentando yethu. Ukuhlonipha ubuqotho bendawo akukho ezweni leThathu.

Isigaba 5:
Bonke abakhohlisi kumele babeke imali yabo emabhange ethu ngokuphepha kwezinto zethu. Le nhlanhla izosetshenziselwa iminikelo kanye nezikweletu ezinikezwe njengesizo sosizo nokuthuthukiswa emazweni asithathu.

II. ISIKHATHI SOMPOLITI

Isigaba 6:
Noma yikuphi amandla nohulumeni abasungulwe yizomthetho, okusemthethweni kanye nentando yeningi. Kodwa nanoma yimuphi omunye amandla noma uhulumeni ongaveli kithi akungekho emthethweni, engekho emthethweni nangobushiqela, kungakhathaliseki ukuthi ifomu kanye nobunikazi balo.

Isigaba 7:
Noma yimaphi amandla aphikisana nanoma yikuphi ukumelana nemigomo yethu ilahlekelwa ngokomthetho, ubuqiniso nokuthembeka. Kumele aphele.
III. IZINDLELA NEZIVUMELWANO

Isigaba 8:
Asixoxiswane nezivumelwano nezinkontileka ngamazwe wezwe lesithathu, sibeka lokho esikufunayo futhi sithola intando yethu.

Isigaba 9:
Noma yisiphi isivumelwano nesinye izwe noma ukuxoxisana ngaphandle kokuvunyelwa kwethu akusoze kwenzeka.

IV. AMALUNGELO EFUNDAMENTAL

Isigaba 10:
Nomaphi lapho kunesithakazelo, amazwe aseThathu asinamalungelo, emazweni aseningizimu izintshisekelo zethu zihamba phambili komthetho nomthetho wamazwe omhlaba.

Isigaba 11:
Inkululeko yokukhuluma, inkululeko yokuhlangana kanye namalungelo abantu kunengqondo ezweni lapho abaholi bephikisa khona intando yethu.

Isigaba 12:
Abantu beThathu Yezwe abanalo umbono noma ilungelo, bahlupheka ngokomthetho wethu nomthetho wethu.

Isigaba 13:
Amazwe omhlaba wesithathu awafani namasiko noma impucuko ngaphandle kokubhekisela empucuko yasentshonalanga.

Isigaba 14:
Asikhulumi ngohlanga, ukubulala, noma "ubugebengu bempi" noma "amacala okulwa nomuntu" emazweni lapho izintshisekelo zethu ziqinisekisiwe. Ngisho noma inani lezisulu libaluleke kakhulu.

V. IZIMALI ZEMPHAKATHI

Isigaba 15:
Emazweni amathathu okuThuthukiswa komhlaba, akekho onelungelo lokufaka emabhange abo imali ehlelwe yithi. Lapho inhlanhla idlula uhlaka, ifakwe kwelinye lamabhange ethu ukuze inzuzo ibuyele ngendlela yokuboleka imali noma usizo lwezokuthuthukiswa komnotho ngokukhokha noma ngomusa.

Isigaba 16:
Amazwe abaholi bawo abonisa ukuzithoba okuphelele kithi, amathikithi ethu kanye nezivalo zethu ngeke azuze usizo olubalulwe ngenhla.

Isigaba 17:
Usizo lwethu kufanele luhambisane nezincomo eziqinile ukuvimbela nokuphulwa kwentuthuko yamazwe wesithathu.

VI. IZIPHUMA ZAMANZI

Isigaba 18:
Amabutho ethu kumele abe namandla njalo futhi anamandla kunamabutho wezwe lesithathu. Ukunciphisa nokuvinjelwa kwezikhali zokubhujiswa okukhulu akusikhathazi, kodwa abanye.

Isigaba 19:
Amabutho ethu kumele asize futhi ahlangane empini ebusweni bezwe elibuthakathaka ukuze abonise ubukhulu bethu futhi asatshwe amazwe aseThathu.

Isigaba 20:
Noma yikuphi ukungenelela kwezempi kuhlose ukuvikela izithakazelo zethu kanye nalabo abahlala emagumbini ethu.

Isigaba 21:
Noma yikuphi ukukhishwa kwabahlali bamazwe aseNtshonalanga kufihla umsebenzi wethu wangempela, ukuthi ukuvikela izithakazelo zethu kanye nalabo abahlala emasethini ethu.

VII. IZIVUMELWANO ZEMHLABA

Isigaba 22:
I-UN iyisitsha sethu, kumele siyisebenzise ngokumelene nezitha zethu namazwe omhlaba wesithathu ukuvikela izithakazelo zethu.

Isigaba 23:
Umgomo wethu ukuhlaziya nokubhubhisa imibuso enonya nokubeka amaphupusi ethu ngaphansi kokuvikelwa kwempi yethu ngaphansi kwezimiso zamabutho "UN".

Isigaba 24:
"Izinqumo ze-UN" imibhalo esinika ilungelo kanye nezindlela zokushayisana, ukubulala nokubhubhisa amazwe abaholi bawo kanye nabantu abenqaba ukuhambisa imiyalelo yethu ngaphansi kweziphakamiso zomkhandlu UMkhandlu wezokuPhepha.

Isigaba 25:
Umsebenzi wethu ukugcina iAfrika nakwamanye amazwe omhlaba ekuthuthukiseni, ukubheja, ukuhlukaniswa, izimpi, ukuphikisana nokuzibusa, ukuxhaphaza nokuziphanga ngokusebenzisa "imisebenzi" ye " United Nations ".

Isigaba 26:
Isimiso sethu segolide siwukuvalwa kwezimpahla zabaholi bamazwe abaThathu bezwe kanye nabaholi.

Isigaba 27:
Imithetho, izinqumo, izinkantolo nezinkantolo ze "United Nations" ziyizinto zethu zokucindezela abaholi nabaholi bamazwe avikela izidingo zabantu bazo.

Isigaba 28:
Abaholi bamaMandla aseNtshonalanga abakwazi ukushushiswa, ukuboshwa noma ukuboshwa ngamacala nezinkantolo ze-UN, ngisho noma benza "ubugebengu bempi", "ubuhlanga" noma "amacala okulwa nomuntu" .

Mirelle Saki

Usuke usabela "Umqulu wama-imperialism" Imizuzwana embalwa edlule

Uyithandile le ncwadi?

Imiphumela yamavoti 5 / 5. Inani lamavoti 2

Njengoba uthanda ...

Silandele ekuxhumaneni nomphakathi!

afrikhepri@gmail.com

Thumela lokhu kumngane